ba

en sk

Solarni termalni panel TS 300

Opis kolektora:


ob4Ravni kolektor, namijenjen za solarne sisteme s kružnom pumpom.
Instalira se u vertikalnom položaju. Kolektori se spajaju paralelno, maksimalno 10 kolektora u jednom redu. Isporučuje se s prirubnicama na izlazu (priključuju se na hidraulični okrug brzim spojnicama Ø26mm) ili s izlazima od Cu cijevi Ø18x0,8mm (priključuju se na hidraulični okrug varenjem).
Konstrukcija: Kompaktna presovana kutija od Al-Mg lima, u kojoj je učvršćeno sigurnosno solarno staklo pomoću rama za uramljivanje od nehrdjajućih aluminijskih profila.
Apsorber: Oblikovani aluminijski lim sa selektivnim konverzijskim slojem, kojim je presvučena Cu cijev.  

Tehničke karakteristike:

Površina tlocrta

2,03 m 2

Površina za apsorpciju

1,78 m 2

Dimenzije

1038 x 2009 x 75 mm

Težina

36,1 kg

Sadržaj tečnosti

1,57 l

Maksimalni nadpritisak toplonosećej tečnosti

600 kPa

Preporučeni protok toplonosećej tečnosti

30-100 l/h na jedan kolektor

Izlazi za priključivanje

prirubnica Ø26 mm ili Cu cijev Ø18x0,8 mm

Puzdro toplotnog snimača

za senzor Ø6 mm

Zaštitno staklo

solarno sigurnosno debljine 4 mm

Kutija kolektora

presovano iz nehrdjajućeg Al-Mg lima

Toplotna izolacija

mineralno staklo

Selektivni konverzijski sloj

ALOx (crni)

Sunčana apsorpcija α AM1,5

95%

Toplotna emisija Є 82°C

13%

Optička efikasnost

81%

Preporučena radna temperatura

do 100°C

Temperatura stagnacije (pri zračenju 1000W/m 2 i temperaturi okoline)

170°C

Minimalna godišnja energetska dobit iz 1m 2 ravnog kolektora prema metodici RAL UZ 73

525 kWh/m 2 godišnje


Zavisnost gubitka pritiska kolektora TS 300 od protoka vode (pri 20°C)


Gubitak pritiska (kPa)

ob5

Protok (l/h)