ba

en sk

O nama

Svoje prve korake na uspostavi rezervnih izvora napajanja ALBAT d.o.o. počinje još davne 1988. godine u gradu Bratuncu, Bosna i Hercegovina. Njezin glavni pokretač, nosilac ideje i osnivač je Alija Đozić, koji je u postulate firme i njezine aktivnosti ugradio svoje tadašnje 10-godišnje iskustvo koje je stekao na rukovodećem položaju u Fabrici akumulatorskih baterija u Srebrenici.

Ni najteži radni uslovi koji su 1992. godine usljed ratnih dejstava  zadesili prostore bivše Jugoslavije a samim tim i Bratunca nisu prekinuli kontinuitet rada firme samo je usljed nemogućnosti daljnjeg rada na teritoriji BiH, ona svoje djelovanje privremeno izmjestila van granica BiH, tačnije u Slovačku, grad Košice, ali već 2006 godine ponovno se vraća  na teritorij BiH, grad Sarajevo gdje nastavlja svoje aktivnosti sa glavnim akcentom na proizvodnju, prodaju, isporuku, montažu i servis sistema za bezprekidno napajanje.

2010 godine firma širi spektar svog djelovanja, pa u okviru svojih redovnih aktvnosti uključuje i prodaju i servis viljuškara i prateće opreme.

Sa današnje tačke gledišta, nakon više od 20 godina iskustva sa sigurnošću možemo tvrditi da je firma ALBAT izrasla u stabilnu firmu čije djelovanje se proteže na više država Istočne Evrope. Našim djelovanjem stvoren je tim visokoobrazovanih stručnjaka iz oblasti elektronike, mašinstva i tehnologije spremnih da odgovore na sve izazove, pored njih firma ima obezbjeđene timove servisnih radnika za svu opremu koju proizvodi i prodaje na području gdje djeluje. Serioznost našeg rada su prepoznali i naši dobavljači, koji konstantno pružaju  veliku  tehničku i materijalnu podršku.

Kvalitet naših proizvoda i usluga potvrđuju i sljedeći certifikati:
-    ISO 9001:2008
-    ISO 14001:2004
a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je Rješenjem br. UP/I-05-17-118/09 od 09.12.2009. godine potvrdilo našu stručnost i osposobljenost za nesmetano vršenje ispitivanja DC i AC sistema rezervnih napajanja u elektroenergetskim objektima.

ALBAT posjeduje savremenu montažnu i servisnu opremu, koja se redovno obnavlja i dopunjava a u duhu vremena, neprekidnog rasta tržišta, sve zahtjevnijih potreba naših korisnika, stručni kadar i osoblje firme redovito pohađa kurseve obuke kod naših dobavljača za prodaju, montažu i puštanje u rad sistema bezprekidnog napajanja i prodaje i servisa viljuškara i prateće opreme.

Tokom svog rada firma ALBAT je izgradila stabilne poslovne odnose sa svojim dobavljačima, tako da danas našim korisnicima možemo ponuditi visoko kvalitetne proizvode i prvorazredne usluge iz svih oblasti gdje djelujemo.

DC SISTEMI NAPAJANJA AC SISTEMI NAPAJANJA AKUMULATORSKE BATERIJE

Komponente za DC sisteme:
ARGUS, Kanada

Argus Technologies-logo

UPS sistemi:
ALPHA, Njemačka

Alpha-logo

Stacionarne baterije:
FIAMM, Italija

fiamm-logo

 Stand-by električni agregati:
TEKSAN, Turska

teksan-logo

 Trakcione baterije:
FIAMM MP, Njemačka

fiamm-motiv-power-logo

Starter baterije:
FIAMM, Italija

fiamm-logo