ba

en sk

Termalni solarni sistemi

Termalni solarni sistemi se najčešće koriste za:


- Pripremu tople sanitarne vode,
- Dogrijavanje zgrada,
- Zagrijavanje vode u bazenima,
- Industrijsku toplinu.

Priprema tople sanitarne vode:

ob1

Na ekonomski prihvatljiv način možemo upotrebom solarnih termalnih kolektora godišnje uštediti od 60 do 70% energije, koja je potrebna za pripremu sanitarne vode. Udio solarne energije je moguće povećati ali na taj način se eksponencijalno povećavaju troškovi za izradu ovakvog sistema. Solarna toplina se može koristiti svuda gdje je velika potrošnja tople vode, kao što su hoteli, kampovi, praone, čistione, na poljoprivrednim farmama i slično.

Dogrijavanje zgrada


ob2


Korištenjem termalnih solarnih sistema nije moguće u potpunosti zagrijati porodične kuće ili zgrade, bez upotrebe konvekcionalnih sistema grijanja. Pri dogrijavanju zgrada površina solarnih kolektora je značajno veća. Solarno dogrijavanje može biti u intervalu 15 do 30% godišnje potrošnje energije za zagrijavanje, pod uslovom da se kuća, zgrada ili drugi objekat gradi uz korištenje kvalitetnih izolacionih materijala.

Zagrijavanje vode u bazenima


ob3


Najčešći način korištenja termalnih solarnh sistema je za zagrijavanje vode u bazenima.

Industrijska toplina


U industriji upotreba termalnih solarnih sistema je najčešće tako gdje se koristi temperatura vode do 100°C, kao što su pivare, mesno prerađivačka postrojenja, šećerane i slično. Posebna oblast primjene je o ublasti solarnog hlađenja i odsoljovanju morske vode.